1. Thời điểm khám vô sinh Với vợ: Thời điểm có kinh ngày 2 hoặc ngày 3 đến xét nghiệm máu và siêu âm. Thời điểm sạch kinh 2 đến 3 ngày, kiêng giao hợp đến khám. Với chồng: Thời điểm kiêng xuất tinh 2-7…