Liên hệ với chúng tôi


Điền vào biểu mẫu để biết thêm thông tin về các dịch vụ hoặc những yêu cầu khác. Một đại diện của Bamboos sẽ liên lạc với bạn để hỗ trợ thông tin cụ thể hơn.

Đội ngũ chuyên gia chăm sóc là Điều dưỡng, bác sĩ trị liệu, trợ lý chăm sóc sức khoẻ tại nhà của Bamboos sẽ chăm sóc tốt cho mọi người ở mọi lứa tuổi và giai đoạn của cuộc đời.


Trực tuyến 24/7
Gọi ngay 
0886612555