Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở Văn phòng Bamboos Medical Tourism tại Hà Nội

A305, T& T Riverview, 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội