Nhân viên kinh doanh / Văn phòng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

18-03-2018  |   239

Do nhu cầu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty CP Bamboos Việt Nam đang cần tuyển dụng những vị trí sau: I/ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP 1. Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.…

Đọc thêm