Theo Hiệp hội Sinh sản Hoa Kỳ, không có chế độ ăn đặc biệt nào phải tuân theo trong suốt quá trình thụ tinh ống nghiệm (In Vitro Fertilization – IVF). Tuy nhiên, béo phì hoặc nhẹ cân sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh…