“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay là “vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng”. Những câu nói này có thực sự phù hợp với thời đại hiện nay khi mà phần thắng đang nghiêng về vẻ đẹp bên ngoài trong cuộc chiến giũa sắc…